sreda, jul 24, 2024
Text Size

Ugovor o nabavci robe 1549/15

УГОВОР О НАБАВЦИ РОБА 1549/15

Дана 29.10.2015. године потписан је уговор о јавној набавци роба- Шумски садни материјал

Број уговора: 1549/15

Вриједност уговора: 32.000,00 КМ без ПДВ-а

Рок трајања уговора 1 ( један ) мјесец


УГОВОР О НАБАВЦИ РОБА

Опширније

Основни елементи закљученог уговора

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РОБА

Уговорни орган

Индустријске плантаже а.д. Бања Лука

Добављач

ЈП Шуме Републике Српске а.д. Соколац

Центар за сјеменско-расадничку призводњу Добој

Поступак јавне набавке

Конкурентски захтјев

Предмет уговора

Набавка шумског садног материјала

Вриједност набавке

32 000,00 КМ без ПДВ-а.

Рок извршења

1 ( један ) мјесец

Број и датум уговора

1549/15 од 29.10.2015. године

Четвртак, 26.10.2015. године у 08:57