sreda, jul 24, 2024
Text Size

O nama

Preduzeće "Industrijske plantaže" ima višedecenijsku tradiciju plantažnog uzgoja šumskog drveća. Osnovano je početkom šezdesetih godina, sa ciljem obezbjeđenja sirovinske osnove za hemijsku industriju.

Nakon intenzivnog rada na uzgoju šumskog fonda preduzeće u svom posjedu ima oko 7.500 hektara pod plantažama. Posjedi su raspoređeni na području opštine Laktaši, gdje se nalazi 3500 hektara, Čelinac 3000 ha, Srbac i Prnjavor 1000 ha. Period ophodnje iznosi 40 godina.

Više o tome

Plantaže

Preduzeće "Industrijske plantaže" na svojim posjedima proizvodi visokokvalitetne sadnice i proizvode od drveta.

Više o tome

Organizaciona struktura

Saznajte više o organizacionoj strukturi i menandžmentu preduzeća "Industrijske plantaže" a.d.

Više o tome

Istraživanje

Preduzeće "Industrijske plantaže" ima razvijenu saradnju sa raznim naučnim i istraživačkim institucijama.

Više o tome