sreda, jul 24, 2024
Text Size

Ugovor o nabavci robe 626/15

Дана 24.04.2015. године потписан је уговор о јавној набавци роба- нафта

Број уговора: 626/15

Вриједност уговора: 31.008,19 КМ без ПДВ-а

Рок трајања уговора 1 ( једна ) годинаУГОВОР О НАБАВЦИ РОБА

Опширније

Основни елементи закљученог уговора


УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РОБА


Уговорни орган


Индустријске плантаже а.д. Бања Лука

Добављач


НЕСТРО ПЕТРОЛ а.д. Бања Лука

Поступак јавне набавке


Конкурентски захтјев

Предмет уговора


Нафта- EURODIZEL ЕN 590

Вриједност набавке


31.008,19 КМ без ПДВ-а

Рок извршења


1 ( једна ) година

Број и датум уговора


626/15 од 24.04.2015. годинеСриједа, 20.05.2015. године у 13:42