ponedeljak, jun 17, 2024
Text Size

O nama

Preduzeće "Industrijske plantaže" ima višedecenijsku tradiciju plantažnog uzgoja šumskog drveća. Osnovano je početkom šezdesetih godina, sa ciljem obezbjeđenja sirovinske osnove za hemijsku industriju.

Nakon intenzivnog rada na uzgoju šumskog fonda preduzeće u svom posjedu ima oko 7.500 hektara pod plantažama. Posjedi su raspoređeni na području opštine Laktaši, gdje se nalazi 3500 hektara, Čelinac 3000 ha, Srbac i Prnjavor 1000 ha. Period ophodnje iznosi 40 godina. Struktura plantaža po vrstama u periodu osnivanja:

Red. br. Vrsta Udio
1. Pinus Strobus 26,35 %
2. Pinus Nigra 21,05 %
3. Pinus Silvestris 10,21%
4. Picea Abies 8,41 %
5. Larix leptolepis 13,20 %
6. Larix japonica 10,20 %
7. Pseudotsuga taxifolia 9,00 %
8. Ostale vrste 1,58 %


U strukturi vlasništva, sa 80% je zastupljen državni kapital.

Postignuta je zaliha drvne mase od preko 250 m³ po hektaru, što je mnogo više od zalihe u prirodi. Rezultati su ostvareni uz intenzivnu primjenu naučnih dostignuća. Urađeni su programi eksploatacije u funkciji korištenja kompletne bruto mase. Izvršena je humanizacija rada uvođenjem procesne opreme         Osnovna djelatnost preduzeća je uzgoj, zaštita i iskorištenje šuma. Proizvodnja je zasnovana na preradi vlastite sirovine, uz mogućnost iskorištenja kompletne biomase. Obuhvata pripremu zemljišta, zaštitu i sl. U uzgoju su iskorišteni svi potencijali.

Svi radovi se izvode uz visok nivo upotrebe namjenske mehanizacije. Mašine obrađuju stablo od sječe do uklanjanja panjeva. Prva mašina očisti stablo, okreše i isiječe - skroji na zadatu mjeru. Druga mašina čupa panjeve, sakuplja granje i čisti prostor. Mehanizacija radi najteže faze poslova.

Izuzetno savremena mehanizacija i oprema omogućavaju visok nivo produktivnosti.

Prije nabavke opreme i mehanizacije, urađena je kategorizacija terena, sa ciljem da se odredi koliki dio terena mehanizacija može obrađivati. Ova procesna oprema može obraditi oko 80% terena. Mašine su samohodne, nisu osjetljive na vremenske nepogode, a rade na niskim temperaturama i pri dubokim snjegovima. Drvo se kroji prema zadatim dimenzijama. Mehanizacija je kompletna, od sadnje do eksploatacije.

Preduzeće i dalje ulaže značajne napore i sredstva u istraživanje i razvoj. Planovi za budućnost su usmjereni na istraživanje kulture tkiva u saradnji sa ovlaštenim naučnim institucijama. Dijelom se planira osvajanje novih znanja, a dijelom se planira transfer određenih znanja, koja se ne mogu osvojiti u okviru preduzeća.