sreda, jul 24, 2024
Text Size

Saradnja

Preduzeće "Industrijske plantaže" ima razvijenu saradnju sa Šumarskim fakultetima u Banjaluci i Beogradu, srednjoškolskim centrom Ljubiša Mlađenović, JPŠ ,, Šume RS” Istraživačko razvojnim i projektnim centrom i Šumskoprivrednim društvom "Srednjobosanske šume". Plantaže su naučni poligoni na kojima se izvode razna ispitivanja, a saradnja traje duži niz godina.

Istraživanja se provode realizacijom naučno istraživačkih radova. Brojni uspješno završeni projekti su omogućili stvaranje sjemenskih objekata izuzetnog kvaliteta. Koordinacija istraživačkih programa je zasnovana na višedecenijskoj saradnji. Bogato iskustvo je važna garancija povećanja proizvodnje i kvaliteta proizvoda.

Saradnja je potpuna i obuhvata kratkoročna i dugoročna istraživanja na razvojnim i primijenjenim programima. Osnovni ciljevi istraživanja su efikasnije korištenje šumskog bogatstva, unapređenje kvaliteta proizvoda iz naše ponude, unapređenja uslova poslovanja i razni drugi programa od izuzetnog značaja za razvoj šumarstva i zaštitu šumskog bogatstva ovih područja i šire.

Pored istraživanja značajnih za razvoj šumarstva značajni napori se ulažu na razvoju efikasnijeg iskorištenja potencijala preduzeća. Uvođenje savremene mehanizacije i raconalno opterećenje zaposlenih značajno doprinose efikasnosti rada. Procjena vrijednosti asortimana sjemenskih objekata i drvne zalihe se izvodi sa osloncem na stručnjake zaposlene u preduzeću. Vlastiti kadrovi imaju bogato iskustvo i potrebno znanje i stručnost za efikasno obavljanje svih procjena i unapređenje kvaliteta proizvoda iz naše ponude. Racionalno iskorištenje mehanizacije, unapređenja i primjena pravilnika o zaštiti na radu, uticaj eksploatacije na kvalitet slemenskih sastojina i druge istraživačke aktivnosti od značaja za efikasan rad preduzeća su dio stalnih poslovnih aktivnosti.