sreda, jul 24, 2024
Text Size

Ugovor o nabavci robe 1193/16

Дана 01.06.2016. године потписан је уговор о јавној набавци услуга- одржавање службеног возила Škoda Oktavia

Број уговора: 1193/16

Вриједност уговора: 3400,00 КМ без ПДВ-а

Рок трајања уговора 1 ( једна ) година


 

УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГА

Опширније

Основни елементи закљученог уговора

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА

Уговорни орган

Индустријске плантаже а.д. Бања Лука

Добављач

АУТОКОМЕРЦ ВС d.o.o. Бања Лука

Поступак јавне набавке

Директан споразум

Предмет уговора

Набавка услуга - Одржавање службеног возила Škoda Oktavia

Вриједност набавке

3400,00 КМ без ПДВ-а

Рок извршења

1 ( једна ) година

Број и датум уговора

1193/16 од 01.06.2016. године

Четвртак, 23.06.2016. године у 08:18