sreda, jul 24, 2024
Text Size

Ugovor o nabavci robe 1130/16

Дана 20.05.2016. године потписан је уговор о јавној набавци услуга- Сјеча,израда и извоз шдс четинара у РЈ Дубрава

Број уговора: 1130/16

Вриједност уговора: ЛОТ 1 – 8548,00 КМ без ПДВ-а

Вриједност уговора: ЛОТ 2 – 147704,40 КМ без ПДВ-а

Вриједност уговора: ЛОТ 3 – 12666,48 КМ без ПДВ-а

Вриједност уговора: ЛОТ 4 – 7070,16 КМ без ПДВ-а

Рок трајања уговора 1 ( једна ) година

 

УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГА

Опширније

Основни елементи закљученог уговора

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА

Уговорни орган

Индустријске плантаже а.д. Бања Лука

Давалац услуга

Јенас д.о.о. Шипраге, Котор Варош

Поступак јавне набавке

Отворени поступак

Предмет уговора

Сјеча,израда и извоз шдс лишћара у одјелу 11 – ЛОТ 1 , Сјеча,израда, извоз и износ шдс лишћара и четинара у одјелу 54 -ЛОТ 2, Сјеча,израда и извоз шдс четинара у одјелу 59-ЛОТ 3 и Сјеча,израда и извоз шдс лишћара у одјелу 83-ЛОТ 4 у РЈ Дубрава

Вриједност набавке

ЛОТ 1 – 8548,00 КМ без ПДВ-а

ЛОТ 2 – 147704,40 КМ без ПДВ-а

ЛОТ 3 – 12666,48 КМ без ПДВ-а

ЛОТ 4 – 7070,16 КМ без ПДВ-а

Рок извршења

1 ( једна ) година

Број и датум уговора

1130/16 од 20.05.2016. године

Четвртак, 16.06.2016. године у 13:22