sreda, jul 24, 2024
Text Size

Ugovor o nabavci robe 899/16

Дана 25.04.2016. године потписан је уговор о јавној набавци роба- уља и мазива

Број уговора: 899/16

Вриједност уговора: 3784,88 КМ без ПДВ-а.

Рок трајања уговора 1 ( једна ) година

 

 

УГОВОР О НАБАВЦИ РОБА

Опширније

Основни елементи закљученог уговора

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РОБА

Уговорни орган

Индустријске плантаже а.д. Бања Лука

Добављач

НИС ПРОМЕТ д.о.о. Бања Лука

Поступак јавне набавке

Директан споразум

Предмет уговора

Уља и мазива

Вриједност набавке

3787,88 КМ без ПДВ-а.

Рок извршења

1 ( једна ) година

Број и датум уговора

899/16 од 25.04.2016. године

Сриједа, 25.05.2016. године у 15:59