sreda, jul 24, 2024
Text Size

Ugovor o nabavci robe 667/16

Дана 30.03.2016. године потписан је уговор о јавној набавци роба – Саднице бијелог бора

Број уговора: 667/16

Вриједност уговора: 6000,00 КМ без ПДВ-а

Рок трајања уговора 20 ( двадесет) дана

УГОВОР О НАБАВЦИ РОБА

Опширније

Основни елементи закљученог уговора

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РОБА

Уговорни орган

Индустријске плантаже а.д. Бања Лука

Добављач

Шумскопривредно друштво

,, Средњобосанске шуме” Доњи Вакуф

Поступак јавне набавке

Директни споразум

Предмет уговора

Саднице бијелог бора

Вриједност набавке

6000,00 КМ без ПДВ-а

Рок извршења

20 ( двадесет) дана

Број и датум уговора

667/16 од 30.03.2016. године

Уторак, 12.04.2016. године у 12:13