sreda, jul 24, 2024
Text Size

Ugovor o nabavci robe 616/16

Дана 22.03.2016. године потписан је уговор о јавној набавци роба – Шумско сјеме

Број уговора: 616/16

Вриједност уговора: 7.975,00 КМ без ПДВ-а

ЛОТ 1- 1425,00 КМ без ПДВ-а

ЛОТ 2- 500,00 КМ без ПДВ-а

ЛОТ 3- 5000,00 КМ без ПДВ-а

ЛОТ 4- 1050,00 КМ без ПДВ-а

Рок трајања уговора 1 ( један) мјесец

УГОВОР О НАБАВЦИ РОБА

Опширније

Основни елементи закљученог уговора

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РОБА

Уговорни орган

Индустријске плантаже а.д. Бања Лука

Добављач

ЈП Шуме Републике Српске а.д. Соколац

Центар за сјеменско-расадничку призводњу Добој

Поступак јавне набавке

Конкурентски захтјев

Предмет уговора

Шумско сјеме

Вриједност набавке

ЛОТ 1- 1425,00 КМ без ПДВ-а

ЛОТ 2- 500,00 КМ без ПДВ-а

ЛОТ 3- 5000,00 КМ без ПДВ-а

ЛОТ 4- 1050,00 КМ без ПДВ-а

Рок извршења

1 ( један) мјесец

Број и датум уговора

616/16 од 22.03.2016. године

Уторак, 12.04.2016. године у 12:05