sreda, jul 24, 2024
Text Size

Ugovor o nabavci robe 592/16

Дана 21.03.2016. године потписан је уговор о јавној набавци роба – Теренско возило 4х4 Број уговора: 592/16

Вриједност уговора: 19.611,11 КМ без ПДВ-а

Рок трајања уговора 1 ( један) мјесец

УГОВОР О НАБАВЦИ РОБА

Опширније

Основни елементи закљученог уговора

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РОБА

Уговорни орган

Индустријске плантаже а.д. Бања Лука

Добављач

ЛАДА АУТО д.о.о. Бања Лука

Поступак јавне набавке

Конкурентски захтјев

Предмет уговора

Набавка новог теренског возила 4х4

Вриједност набавке

19.611,11 КМ без ПДВ-а

Рок извршења

1 ( један) мјесец

Број и датум уговора

592/16 од 21.03.2016. године

Уторак, 12.04.2016. године у 11:47