sreda, jul 24, 2024
Text Size

Ugovor o nabavci robe 591/16

Дана 21.03.2016. године потписан је уговор о јавној набавци услуга- Сјеча,израда и извоз шдс четинара у одјелу 43 - ЛОТ 1 и Сјеча,израда, извоз и износ шдс лишћара и четинара у одјелу 44- ЛОТ 2 РЈ Кунова

Број уговора: 591/16

Вриједност уговора: ЛОТ 1 – 25.622,63 КМ без ПДВ-а

Вриједност уговора: ЛОТ 2 – 15.065,85 КМ без ПДВ-а

Рок трајања уговора 1 ( једна ) година

 

УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГА

Опширније

Основни елементи закљученог уговора

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА

Уговорни орган

Индустријске плантаже а.д. Бања Лука

Давалац услуга

Јенас д.о.о. Шипраге, Котор Варош

Поступак јавне набавке

Конкурентски захтјев

Предмет уговора

Сјеча,израда и извоз шдс четинара у одјелу 43 – ЛОТ 1 , Сјеча,израда, извоз и износ шдс лишћара и четинара у одјелу 44-ЛОТ 2 РЈ Кунова

Вриједност набавке

ЛОТ 1- 25.622,63 КМ без ПДВ-а

ЛОТ 2 - 15.065,85 КМ без ПДВ-а

Рок извршења

1 ( једна ) година

Број и датум уговора

591/16 од 21.03.2016. године

Уторак, 12.04.2016. године у 11:55