ponedeljak, jun 17, 2024
Text Size

Ugovor o nabavci robe 590/16

Дана 21.03.2016. године потписан је уговор о јавној набавци услуга- Сјеча,израда и извоз шдс четинара у одјелу 75 - ЛОТ 1, Сјеча,израда и извоз шдс четинара у одјелу 26 - ЛОТ 2 и Сјеча,израда, извоз и износ шдс лишћара у одјелу 32- ЛОТ 3 РЈ Дубрава

Број уговора: 590/16

Вриједност уговора: ЛОТ 1 - 64.699,44 КМ без ПДВ-а

Вриједност уговора: ЛОТ 2 - 39.726,83 КМ без ПДВ-а

Вриједност уговора: ЛОТ 3 – 6.774,29 КМ без ПДВ-а

Рок трајања уговора 1 ( једна ) година

 

УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГА

Опширније

Основни елементи закљученог уговора

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РОБА

Уговорни орган

Индустријске плантаже а.д. Бања Лука

Давалац услуга

Јенас д.о.о. Шипраге, Котор Варош

Поступак јавне набавке

Отворени поступак

Предмет уговора

Сјеча,израда и извоз шдс четинара у одјелу 75 – ЛОТ 1 , Сјеча,израда и извоз шдс четинара у одјелу 26 - ЛОТ 2 и Сјеча,израда, извоз и износ шдс лишћара у одјелу 32- ЛОТ 3 РЈ Дубрава

Вриједност набавке

ЛОТ 1- 64.699,44 КМ без ПДВ-а

ЛОТ 2 - 39.726,83 КМ без ПДВ-а

ЛОТ 3 - 6.774,29 КМ без ПДВ-а

Рок извршења

1 ( једна ) година

Број и датум уговора

590/16 од 21.03.2016. године

Уторак, 12.04.2016. године у 11:32