sreda, jul 24, 2024
Text Size

Ugovor o nabavci robe 519/16

Дана 14.03.2016. године потписан је уговор о јавној набавци услуга- Сјеча,израда и извоз шдс четинара у одјелу 57 - ЛОТ 1 и Сјеча,израда, извоз и износ шдс лишћара у одјелу 25- ЛОТ 2 РЈ Мартинац

Број уговора: 519/16

Вриједност уговора: ЛОТ 1- 18.762,86 КМ без ПДВ-а

Вриједност уговора: ЛОТ 2 -10.962,81 КМ без ПДВ-а

Рок трајања уговора 1 ( једна ) година


 

УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГА

Опширније

Основни елементи закљученог уговора

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА

Уговорни орган

Индустријске плантаже а.д. Бања Лука

Давалац услуга

Јенас д.о.о. Шипраге, Котор Варош

Поступак јавне набавке

Конкурентски захтјев

Предмет уговора

Сјеча,израда и извоз шдс четинара у одјелу 57 - ЛОТ 1 и Сјеча,израда, извоз и износ шдс лишћара у одјелу 25- ЛОТ 2

РЈ Мартинац

Вриједност набавке

ЛОТ 1- 18.762,86 КМ без ПДВ-а

ЛОТ 2 -10.962,81 КМ без ПДВ-а

Рок извршења

1 ( једна ) година

Број и датум уговора

519/16 од 14.03.2016. године

Четвртак, 24.03.2016. године у 10:13