ponedeljak, jun 17, 2024
Text Size

Ugovor o nabavci robe 344/16

Дана 19.02.2016. године потписан је уговор о јавној набавци услуга- Сјеча,израда и извоз шдс четинара у одјелу 54 РЈ Мартинац

Број уговора: 344/16

Вриједност уговора: 49.993,72 КМ без ПДВ-а

Рок трајања уговора 1 ( једна ) година

 

УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГА

Опширније

Основни елементи закљученог уговора

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РОБА

Уговорни орган

Индустријске плантаже а.д. Бања Лука

Давалац услуга

Јенас д.о.о. Шипраге, Котор Варош

Поступак јавне набавке

Конкурентски захтјев

Предмет уговора

Услуге сјече, израде и извоза шдс четинара у одјелу 54 РЈ Мартинац

Вриједност набавке

49.993,72 КМ без ПДВ-а

Рок извршења

1 ( једна ) година

Број и датум уговора

344/16 од 19.02.2016. године

Уторак, 15.03.2016. године у _________