sreda, jul 24, 2024
Text Size

Ugovor o nabavci robe 1809/15

Дана 30.11.2015. године потписан је уговор о јавној набавци услуга- Ревизија финансијских извјештаја

Број уговора: 1809/15

Вриједност уговора: 2800.00 КМ без ПДВ-а

Рок трајања уговора 6 ( шест ) мјесециУГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГА

Основни елементи закљученог уговора


УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА


Уговорни орган


Индустријске плантаже а.д. Бања Лука

Добављач


БДО д.о.о. Бања Лука


Поступак јавне набавке


Директан споразум

Предмет уговора


Набавка услуга -Ревизија финансијских извјештаја у 2015. години


Вриједност набавке


2800,00 КМ без ПДВ-а

Рок извршења


6 ( шест ) мјесеци

Број и датум уговора


1809/15 од 30.11.2015. године