sreda, jul 24, 2024
Text Size

Plantaže

Preduzeće "Industrijske plantaže" na svojim posjedima proizvodi visokokvalitetne sadnice i proizvode od drveta.

Sjemenske plantaže obezbjeđuju sve potrebne uslove za proizvodnju sjemena i kvalitetnog sadnog materijala. Oplemenjivanje šumskog drveta se izvodi uz velike istraživačke napore i stalni nadzor kvaliteta proizvoda. Zajedničkim radom i saradnjom sa naučno - istraživačkim ustanovama postiže se potreban vrhunski kvalitet i zadržavaju vrhunske osobine odabranih matičnih biljaka.

Sjemenske plantaže se formiraju izborom visokokvalitetnih biljaka čije se osobine održavaju i reprodukuju. Na plantažama se biljke sade u odgovarajućoj gustoći, čime se postižu optimalni uslovi za dalji rast i razvoj. Sjemenske plantaže obezbjeđuju potrebne količine sjemenskog materijala za rasadničarsku proizvodnju.

Posjedi preduzeća "Industrijske plantaže" su formirani uz intenzivnu primjenu naučnih saznanja i temeljita ispitivanja. Izvršene su kvalitetne pedološke analize zemljišta, nakon čega su odabrane vrste drveta kojima najbolje odgovaraju pojedini prostori.

Primjena naučnih saznanja je nastavljena u radu, čime su stvorene kvalitetne sjemenske sastojine i sadni materijal vrhunskog kvaliteta. Eksploatacija šumskog bogatstva se izvodi uz primjenu modernih ispitivanja iz šumarske ekonomije. Proučavanje ekonomskih zakonitosti u šumarstvu stvara uslove za intenzivno gazdovanje i racionalno korištenje šumskog bogatstva.

Proizvodni potencijali, metode kontrole kvaliteta proizvoda, stanje sjemenskih sastojina, štete nastale raznim nepovoljnim uticajima, vrijednost šumskog bogatstva, troškovi istraživanja i zaštite, ekološki potencijal, turistički potencijali i druge ekonomske karakteristike šumarstva se kontinuirano prate i proučavaju. Efikasan razvoj šumarstva zahtijeva stalne investicije u održavanje, proizvodnju i unapređenje kvaliteta proizvoda.

Na plantažama se izvode redovna ispitivanja, selekcija stabala i sjemenskog materijala i brojna druga ispitivanja sa ciljem očuvanja bogatstva šumskog fonda. Zdravstveno stanje šumskog fonda se ispituje u saradnji sa ovlaštenim naučnim ustanovama. Temeljita fitocenološka ispitivanja su omogućila potpun uvid u stanje stabala i postizanje dokazanog kvaliteta proizvoda.

Na posjedima preduzeća "Industrijske plantaže" je urađena potpuna protivpožarna zaštita i preventiva iz te oblasti.