sreda, jul 24, 2024
Text Size

Ugovor o nabavci robe 1958/16

Дана 30.09.2016. године потписан је уговор о јавној набавци услуга- Ревизија финансијских извјештаја за 2016. годину

Број уговора: 1958/16

Вриједност уговора: 2800.00 КМ без ПДВ-а

Рок трајања уговора 01.05.2017.године


 

УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГА

Опширније

Основни елементи закљученог уговора

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА

Уговорни орган

Индустријске плантаже а.д. Бања Лука

Добављач

БДО д.о.о. Бања Лука

Поступак јавне набавке

Директан споразум

Предмет уговора

Набавка услуга -Ревизија финансијских извјештаја за 2016. години

Вриједност набавке

2800,00 КМ без ПДВ-а

Рок извршења

До 01.05.2017. године

Број и датум уговора

1958/16 од 30.09.2016. годинеЧетвртак 27.10.2016. године у 12:53

Број обавјештења: 4252-8-2-36/16